Kreatywność odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdej osoby. Wyobraźnia i fantazja pomagają ludziom w związkach i pracy, ale co najważniejsze, ludzie kreatywni potrafią wyrazić swoją indywidualność, co pomaga osiągnąć sukces w każdym biznesie.

Kreatywność w dzieciństwie

 Działalność twórcza jest jedną z najbardziej produktywnych w dzieciństwie. W dzieciństwie wszyscy rysowaliśmy, rzeźbiliśmy, śpiewaliśmy i tańczyliśmy. Te działania są niezbędne do naszego ogólnego rozwoju. Należy zauważyć, że do pewnego wieku praktycznie wszystkie działania dziecka można nazwać kreatywnymi.

W codziennym życiu główny rozwój zdolności twórczych odbywa się poprzez grę, w której dzieci przede wszystkim pokazują swoje skłonności. W zależności od ulubionych gier możesz ocenić, które pole aktywności jest dla dziecka najbardziej interesujące. W pewnym sensie gra to gleba, odżywcze rozwiązanie przejawiające kreatywność dzieci. W spontanicznych zabawach dla dzieci, które nie są określone jasnymi zasadami, w pełni objawia się wyobraźnia dzieci. Gry dla dzieci są z natury początkami sztuki i różnego rodzaju działalności człowieka. Podstawy teatru, konkurencji, wojska, sądu - poprzez grę dziecko uczy się świata i pokazuje swoje zdolności twórcze. Kolejną koncepcją determinującą kreatywność dzieci jest wyobraźnia. Aby aktywność twórcza dziecka mogła się rozwijać, musi zdobyć więcej doświadczenia, wrażeń o dowolnej naturze. Potrzebuje więcej „kostek”, więcej cząsteczek rzeczywistości, aby było więcej opcji ich łączenia. Dziecko, którego doświadczenie jest słabe, nie będzie w stanie wyobrazić sobie obrazu, który nauczyciel mu opisuje - czy to będzie bitwa na lekcji historii, relacje bohaterów i ich pojawienie się na lekcji literatury, czy obszerna postać na lekcji geometrii. Tutaj przejawia się wartość kreatywności dla ogólnego rozwoju.

Jak rozwijać kreatywność?

Aby rozwinąć zdolności twórcze, możesz wykorzystać prawie wszystkie otaczające przedmioty i sytuacje. Kreatywność oznacza zdolność do tworzenia. Dlatego głównym celem zajęć z dzieckiem jest nauczenie go tworzenia obrazów, a ostatecznie realizacji jego wyobraźni. Czasami, nawet nie podejrzewając, rozwijamy zdolności twórcze dzieci poprzez gry i komunikację. Jednak dla harmonijnego rozwoju potrzebna jest spójność i metodologia. Na przykład, grając w gry edukacyjne, nie należy doprowadzać dziecka do sytości. Gdy tylko poczujesz, że zainteresowanie zaczyna słabnąć, lepiej odłożyć grę. Jednak nie można też robić długich przerw. Najbardziej poprawne jest opracowanie programu rozwoju zdolności twórczych dzieci, który powinien obejmować wszystkie metody rozwoju - wizualne, werbalne i praktyczne. Metody wizualne obejmują oglądanie narysowanych lub rzeczywistych zdjęć. Na przykład, patrząc na chmury, określ ich wygląd. Metody werbalne obejmują różne formy komunikacji, opowiadania, rozmowy. Na przykład wspólna kompozycja bajek, gdy z kolei wszyscy wymyślają propozycje dotyczące danej fabuły. Praktyczne metody obejmują gry, tworzenie i stosowanie różnych modeli oraz wdrażanie ćwiczeń rozwojowych. Łącząc wszystkie metody, możliwe jest osiągnięcie wszechstronnego rozwoju dziecka, co pozytywnie wpłynie na jego zdolności intelektualne. Kreatywność dzieci jest różnorodna. Dorośli uczestniczą w procesie twórczym, pomagając dzieciom w nauce niezbędnych technik. Z wiekiem zainteresowania dzieci mogą się zmieniać, a wraz z nimi rodzaje twórczości artystycznej. Zmiana zainteresowania sztuką, tańcem, muzyką, literaturą, dramatem jest całkiem normalna - dziecko szuka tutaj siebie.